UC:n luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan Coimbran kemian keskuksen ryhmän kehittämän tutkimuksen tavoitteena on ratkaista maaperän saastuminen, joka johtuu hyönteismyrkky imidaklopridin käytöstä.

UC:n lausunnon mukaan kyseessä on tuote, joka "liukenee hyvin veteen ja pysyy maaperässä, ja se voi helposti saastuttaa maaperän ja vesivarat maatalousalueiden läheisyydessä, jolloin se saavuttaa muita kuin kohdeorganismeja eli lintuja, mehiläisiä, kastematoja ja nisäkkäitä".

"Tämän torjunta-aineen tehokkaaseen poistamiseen käytettiin uutta lähestymistapaa, jossa syntetisoitiin ja karakterisoitiin uusia monimutkaisia molekyylirakenteita, jotka muodostuvat yksinkertaisempien molekyylien aggregoitumisesta, jotka yhdistyvät yhteistyössä heikkojen kemiallisten sidosten kautta, ja johon sisältyy poistotutkimuksia", selittivät tutkijat Gianluca Utzeri ja Tânia Firmino Cova, jotka ovat mukana tutkimuksen kirjoittajina.

Tutkijoiden mukaan "tämä lähestymistapa yhdistetään molekyylimallinnukseen ja simulointiin, jotta voidaan ratkaista torjunta-aineiden aiheuttamaa veden saastumista koskeva ongelma".

"Kokeellisten ja laskennallisten tutkimusten yhdistelmän avulla pystyimme selittämään molekyylitasolla ristisilloitusaineiden roolin imidaklopridin poiston tehokkuudessa nanosienillä."

Tutkijoiden mukaan kehitettyä menetelmää voidaan "soveltaa myös muiden torjunta-aineiden ja orgaanisten epäpuhtauksien talteenottoon vedestä ja edistää myös ympäristön pilaantumisen hallintaa kohdennettujen ja kontrolloitujen kunnostusprosessien avulla".