Kunnanvaltuuston yksityisessä kokouksessa hyväksyttiin ehdotus, joka koski lupahakemusta Rua 1.º de Dezembron varrella Santa Maria Maiorin seurakunnassa sijaitsevan kiinteistön laajentamiseksi hotellin rakentamista varten. PSD/CDS-PP:n johto hyväksyi ehdotuksen viidellä äänellä PSD/CDS-PP:n johtoa vastaan ja seitsemällä äänellä sen puolesta, ja Livre oli poissa.

"Tämä hanke koskee laajennustöiden hyväksymistä rakennuksessa, joka koostuu viidestä maanpäällisestä kerroksesta ja joka on nykyisin palvelu- ja kauppakäytössä ja joka sijaitsee Baixa Pombalinan suojelualueella, ja joka on tarkoitettu matkailukeskuksen (hotelli, jossa on 32 majoitusyksikköä ja "sviitti") perustamiseen ylempiin kerroksiin ja ravintolan perustamiseen pohjakerrokseen", lukee ehdotuksessa, johon Lusa-toimisto sai tutustua.

Mitä tulee siihen, että tämä kaupunkitoiminta keskittyy kiinteistöön, jossa toimi kenkäkauppa A Deusa, joka oli erotettu Shops with History -ohjelmassa, pyydettiin lausunto työllisyys-, yrittäjyys- ja yritysosastolta, ja myynninedistämisen ja paikallisen dynamiikan osasto selvensi, että "toiminnan lopettamisen vuoksi tämä erottelu oli sammunut".

Kaupunkisuunnittelun alalla kaupunginvaltuusto hyväksyi myös myönteisen ennakkotiedon antamisen Centro Cultural de Belémin (CCB) moduulien 4 ja 5 rakentamisen toteutettavuudesta Praça do Impériolle PCP:n, BE:n, PCP:n ja Citizens For Lisbon -järjestön äänin vastaan.

Johtokunta päätti myös yksimielisesti hyväksyä Lissabonin yliopiston kirjallisuuden tiedekuntaa (FLUL) tukevan Avenida Professor Gama Pinton (University City) rakennuksen purkutöitä ja uudisrakentamista koskevan arkkitehtuurihankkeen Alvaladen seurakunnassa.

PCP:tä vastaan annettujen äänten ja muiden puolesta annettujen äänten ansiosta jaosto mahdollisti uuden pöytäkirjan tekemisen Calouste Gulbenkian -säätiön kanssa "kunnallisesta kulttuurihankkeesta, joka on merkityksellinen kulttuurihankkeen kannalta ja joka noudattaa sille asetettuja velvoitteita" ja joka koskee Rua Marquês de Fronteiran uudelleen kunnostamista.

Ihmisoikeuksista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan kunnanvaltuutetun Sofia Athayden (CDS-PP) ehdotuksesta kunnanvaltuusto hyväksyi useita tukia asunnottomien auttamiseksi, muun muassa 346 750 euron myöntämisen Crescer na Maior - Community Intervention Association -järjestölle, jotta se voisi jatkaa vielä 12 kuukauden ajan Asunto ensin -hanketta, jossa on 50 asuntoa.

PCP:n valtuutettujen ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi PSD/CDS-PP:n johdon pidättäytyessä äänestämästä PSD:n/CDS-PP:n johto hyväksyi poliitikko ja aktivisti Amílcar Cabralin satavuotispäivän juhlallisuudet ja päätti yksimielisesti antaa arkkitehti Manuel Costa Martinsille nimimerkin eräälle kaupungin kadulle.

Maaliskuun 21. päivänä vietettävän kansainvälisen rotusyrjinnän torjuntapäivän kunniaksi BE esitti ehdotuksen rasismin ja syrjinnän torjuntaa koskevan kunnallisen suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta, josta keskustellaan ja äänestetään seuraavassa kokouksessa.