Markkinavalvojan mukaan FII-rahastoihin sijoitettu määrä laski 0,03 prosenttia 8 761,3 miljoonaan euroon. FEII:n ja FUNGEPI:n kohdalla ei käynyt samoin, sillä niiden arvo kasvoi 2 % 3 312,2 miljoonaan euroon ja 266,5 miljoonaan euroon.

"Tarkastelujakson aikana kaikki kiinteistöomaisuuteen tehdyt sijoitukset suuntautuivat Euroopan unionin (EU) maihin, ja 47,9 prosenttia avoimesta FII- ja FEII-salkusta oli sijoitettu palvelualan kiinteistöihin. Myös FUNGEPIn tekemät sijoitukset suuntautuivat ennen kaikkea palvelualalle (36,2 %)", CMVM:n muistiossa todetaan.