Według nadzorcy rynku, kwota zainwestowana w FII zmniejszyła się o 0,03% do 8 761,3 mln euro. Podobnie nie stało się w przypadku FEII i FUNGEPI, których wartość wzrosła o 2% i 0,2%, odpowiednio do 3.312,2 mln euro i 266,5 mln euro.

"W badanym okresie kraje Unii Europejskiej (UE) były miejscem docelowym wszystkich inwestycji dokonanych w aktywa nieruchomościowe, przy czym 47,9% otwartego portfela FII i FEII zostało zainwestowane w nieruchomości z sektora usług. Inwestycje dokonywane przez FUNGEPI również były kierowane przede wszystkim do sektora usług (36,2%)" - czytamy w notatce CMVM.