DECO on tyytyväinen hyväksyttyihin toimenpiteisiin, sillä ne täyttävät osan yhdistysten vaatimuksista, nimittäin tapaukset, joissa maksuja perittiin perusteettomasti, suhteettomasti tai jopa väärin perustein.

DECO kuitenkin vaatii tiukkaa valvontaa ja seurantaa sekä sen varmistamista, että uusia perusteettomia maksuja ei oteta käyttöön tai että nykyisiä maksuja ei koroteta, jotta nykyisten toimenpiteiden vaikutuksia voitaisiin tasoittaa.

Hyväksytyistä toimenpiteistä erottuvat seuraavat: kielto periä palvelunkäsittelymaksu kaikista sopimuksista, myös ennen vuotta 2021 tehdyistä sopimuksista, mikä lopettaa DECO:n jo aiemmin tuomitseman epätasa-arvoisen tilanteen; kielto periä maksu käyttötilin omistajanvaihdoksesta tietyissä tapauksissa, kuten avioeron, kuolemantapauksen tai asuntotilin haltijan vaihtumisen yhteydessä. Lisäksi kuluttajaa koskevien asiakirjojen tulostamisesta perittävä maksu laitokselta kielletään.

Maksut menettelyistä, jotka koskevat perillisiksi hyväksymistä käyttötilin haltijan kuoleman vuoksi, rajoitetaan nyt 10 prosenttiin sosiaalituki-indeksistä (IAS), eli tämän palkkion enimmäisarvo on 48,04 euroa vuonna 2023.

Kuluttajat voivat ehdottaa pankille, että se käyttäisi kiinteistöjen arvonmääritysprosessissa toisen pankin aiemmin toimittamaa, alle kuusi kuukautta sitten laadittua arvonmääritysraporttia (vaikka se olisi erilainen). Pankki ei voi hyväksyä yli 3 kuukautta vanhaa raporttia, mutta sen on perusteltava se. Jos pankki vaatii toisenlaista raporttia edellä mainittujen aikarajojen puitteissa, mutta ilman perusteluja, pankki vastaa kustannuksista.


Asuntolainaprosessin alussa peritään nyt vain yksi maksu analyysistä ja päätöksestä (mahdollisten palkkioiden tai kiinteistöarvioinnista aiheutuvien kustannusten lisäksi).

Pk-yritystileihin sisältyy nyt 48 pankkien välistä tilisiirtoa (24 sijasta). Tästä myönteisestä muutoksesta huolimatta DECO pitää kiinni vaatimuksestaan, jonka mukaan siirtojen lukumäärää koskevien rajoitusten olisi oltava kolmansien osapuolten hoitamissa hakemuksissa samat kuin yleisessä järjestelmässä, joka on 30 euroa operaatiota kohti, 150 euroa saman kuukauden aikana hakemuksen kautta siirrettyä rahaa ja 25 siirtoa saman kuukauden aikana.


Lisätietoja saa DECO:lta osoitteesta deco.algarve@deco.pt.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins