DECO är nöjd med de godkända åtgärderna eftersom de uppfyller vissa av föreningarnas krav, nämligen i fall där avgifter togs ut utan anledning, eller var oproportionerliga eller till och med missbruk.

DECO uppmanar dock till strikt övervakning och kontroll och till att se till att inga andra omotiverade avgifter införs eller att befintliga avgifter inte höjs, i ett försök att uppväga effekterna av de nuvarande åtgärderna.

Bland de åtgärder som godkänts är följande särskilt framträdande: Förbud mot att ta ut en avgift för hantering av tjänster i alla avtal, även de som gäller före 2021, vilket sätter stopp för en ojämlikhetssituation som DECO redan har påtalat. Förbud mot att ta ut en avgift för att ändra ägarförhållandena på ett löpande konto i vissa fall, bland annat vid skilsmässa, dödsfall eller byte av kontoinnehavare i bostadsrätt. Dessutom är det också förbjudet att ta ut en avgift för utskrift av dokument från institutionen som rör konsumenten.

Avgifter för förfaranden för att kvalificera sig som arvtagare på grund av en innehavares dödsfall på ett löpande konto kommer nu att begränsas till 10 % av indexet för socialt stöd (IAS), det vill säga det maximala värdet av denna provision kommer att vara 48,04 euro år 2023.

I fastighetsvärderingsprocesser kan konsumenter föreslå banken att använda en värderingsrapport som tidigare tillhandahållits av en annan bank och som utfärdades för mindre än sex månader sedan (även om den är annorlunda). Banken får inte acceptera en rapport som är äldre än tre månader, men måste motivera detta. Om banken kräver en annan rapport inom ovanstående tidsgränser, men utan motivering, ska kostnaden bäras av banken.


I början av en bolåneprocess finns det nu en enda avgift, för analysen och beslutet (utöver eventuella provisioner eller kostnader för fastighetsvärdering).

När det gäller konton för små och medelstora företag omfattar dessa nu 48 interbanköverföringar (i stället för 24). Trots denna positiva förändring vidhåller DECO sitt krav på att gränserna för antalet överföringar, i ansökningar som förvaltas av tredje part, bör vara lika med den allmänna ordningen, som är 30 euro per transaktion, 150 euro som överförs genom ansökan under samma månad och 25 överföringar som görs under samma månad.


För mer information, vänligen kontakta DECO på deco.algarve@deco.pt.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins