DECO jest zadowolona z zatwierdzonych środków, ponieważ spełniają one niektóre z żądań stowarzyszeń, mianowicie w przypadkach, gdy opłaty były pobierane bez powodu lub były nieproporcjonalne, a nawet nadużywane.

Jednakże DECO wzywa do ścisłego nadzoru, monitorowania i upewnienia się, że nie powstaną inne nieuzasadnione opłaty lub że istniejące nie zostaną zwiększone, w celu zrównoważenia wpływu obecnych środków.

Wśród zatwierdzonych środków wyróżniają się następujące: zakaz pobierania opłaty za przetwarzanie usług od wszystkich umów, nawet tych sprzed 2021 r., kładąc kres sytuacji nierówności, która została już potępiona przez DECO; zakaz pobierania opłaty za zmianę własności rachunku bieżącego w niektórych przypadkach, w tym rozwodu, śmierci lub zmiany posiadaczy rachunku kondominium. Ponadto zakazane jest pobieranie opłat za wydruk dokumentów z instytucji dotyczących konsumenta.

Opłaty za procedury kwalifikowania na spadkobierców z powodu śmierci posiadacza rachunku bieżącego będą teraz ograniczone do 10% wskaźnika wsparcia społecznego (IAS), czyli maksymalna wartość tej prowizji wyniesie w 2023 roku 48,04 euro.

W procesach wyceny nieruchomości konsumenci mogą zaproponować bankowi wykorzystanie raportu z wyceny, dostarczonego wcześniej przez inny bank, który został wydany mniej niż 6 miesięcy temu (nawet jeśli jest inny). Bank może nie przyjąć raportu starszego niż 3 miesiące, ale musi uzasadnić przyczynę. Jeśli bank zażąda innego raportu w powyższych terminach, ale bez uzasadnienia, to koszty ponosi bank.


Na początku procesu hipotecznego obowiązuje obecnie jedna opłata, za analizę i decyzję (oprócz ewentualnych prowizji lub kosztów wyceny nieruchomości).

Wreszcie, jeśli chodzi o konta SMB, obejmują one teraz 48 przelewów międzybankowych (zamiast 24). Pomimo tej pozytywnej zmiany, DECO podtrzymuje swoje twierdzenie, że limity dotyczące liczby przelewów, w aplikacjach obsługiwanych przez osoby trzecie, powinny być równe ogólnemu reżimowi, który wynosi 30 euro za operację, 150 euro przelanych za pośrednictwem aplikacji w tym samym miesiącu i 25 przelewów wykonanych w tym samym miesiącu.


Więcej informacji można uzyskać w DECO pod adresem deco.algarve@deco.pt.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins