ECO:n raportin mukaan hallitus on hyväksynyt ajokorttien uusimista koskevan poikkeuksellisen järjestelmän, jossa ennen vuotta 2008 myönnetyn ajokortin haltijat voivat uusia ajokortin ilman koetta.

"Asetus, jolla luodaan ajokorttien uusimista koskeva poikkeuksellinen järjestelmä, hyväksyttiin. Näin laillisesti vanhentuneen ajokortin haltijat voivat uusia ajokorttinsa suorittamatta erityistä tutkintoa", lukee ministerineuvoston lausunnossa.

Suunniteltua järjestelmää sovelletaan ennen 1. tammikuuta 2008 myönnettyihin ajokortteihin, joiden voimassaoloaika ei vastaa voimassa olevassa fyysisessä asiakirjassa ilmoitettua voimassaoloaikaa ja jotka oikeuttavat ajamaan AM-, A1-, A2-, A-, B1-, B-, BE- ja maatalousajoneuvoja.