Enligt en rapport från ECO har regeringen godkänt inrättandet av ett extraordinärt system för förnyelse av körkort där personer med körkort utfärdade före 2008 kan förnya körkortet utan att göra ett prov.

"Lagdekretet som skapar ett extraordinärt system för förnyelse av körkort godkändes. På detta sätt kommer det att vara möjligt för innehavare av lagligt utgångna körkort att förlänga dem utan att genomgå en särskild undersökning", lyder uttalandet från ministerrådet.

Den planerade ordningen gäller för körkort som utfärdats före den 1 januari 2008, vars giltighetsperioder som anges i respektive fysiska dokument inte motsvarar den lagligt förutsedda gällande perioden, och som möjliggör körning av fordon i kategorierna AM, A1 , A2, A, B1, B, BE och jordbruksfordon.