Portugalin keskuspankin(BdP) julkaisemien tietojen mukaan tämä tulos "johtuu pääasiassa vuoden toisen neljänneksen tuloksista", jolloin vaihto- ja pääomatilin saldo oli 1,5 miljardia euroa, toteaa Mário Centenon johtama laitos. Maaliskuuhun mennessä sama saldo oli 582,5 miljoonaa euroa.

Tavarataseen alijäämän pieneneminen ja palvelu- ja pääomatilin ylijäämien kasvu vaikuttivat erityisesti ulkoisen tilinpidon kehitykseen.

Tavarataseen alijäämä pieneni 531 miljoonaa euroa, ja vienti kasvoi tuontia enemmän. Tavaroiden vienti kasvoi kesäkuuhun mennessä 3,3 prosenttia 1,2 miljardiin euroon, kun taas tuonti kasvoi 1,4 prosenttia 692 miljoonaan euroon.

Palvelutaseen ylijäämä puolestaan kasvoi 3,8 miljardia euroa, ja yli puolet vaihtelusta johtui matkailu- ja matkailutaseen kehityksestä, joka kasvoi 1,9 miljardia euroa. Pääomatase kasvoi 725 miljoonalla eurolla, mikä "johtuu pääasiassa investointitukien suuremmasta määrästä ja hiililupien suuremmasta siirrosta", sääntelyviranomainen huomauttaa.

Kansantalouden rahoituskyvystä BdP toteaa, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rahoitustaseen saldo oli 2,8 miljardia euroa, mikä johtui ulkoisten saamisten kasvusta, joka oli suurempi kuin velkojen kasvu.

Ulkomaalaiset

Erityisesti ulkomaiset saamiset kasvoivat 6,6 miljardia euroa, mikä johtui julkishallinnon ja pankkien sijoituksista ulkomaisten liikkeeseen laskemiin arvopapereihin sekä yritysten ulkomaisille yhteisöille myöntämien lainojen kasvusta.

Toisaalta velat olivat yhteensä 3,8 miljardia euroa, mikä johtui pääasiassa ulkomailla asuvien talletusten kasvusta kansallisissa pankeissa (8,1 miljardia euroa), mitä osittain tasoitti keskuspankin ulkoisten velkojen väheneminen (-5,8 miljardia euroa).

Valvojan mukaan sektorit, jotka vaikuttivat eniten Portugalin nettosaamisten positiiviseen muutokseen suhteessa muuhun maailmaan, olivat keskuspankki (6,9 miljardia euroa), julkisyhteisöt (4,4 miljardia euroa ) ja muut kuin rahalaitokset (1,5 miljardia euroa).

Muiden rahoitus- ja rahalaitosten sekä vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen nettosaamiset puolestaan muuttuivat negatiivisesti, 8,9 miljardia euroa ja 1,2 miljardia euroa.

Tässä mielessä Portugalin ulkoinen nettovelka supistui vuoden 2022 lopun 67,6 prosentista suhteessa BKT:hen (161,6 miljardia euroa) 61,4 prosenttiin (154,7 miljardia euroa) vuoden 2023 toisella neljänneksellä. "Tämä on alhaisin suhde sitten kesäkuun 2007", BdP toteaa.