Volgens gegevens van de Bank van Portugal(BdP) is deze prestatie "vooral te danken aan de resultaten van het tweede kwartaal van het jaar", toen het saldo van de lopende rekening en de kapitaalrekening 1,5 miljard euro bereikte, merkt de instelling onder leiding van Mário Centeno op. Tot maart bedroeg hetzelfde saldo 582,5 miljoen euro.

De afname van het tekort op de goederenrekening en de toename van de overschotten op de diensten- en kapitaalrekening droegen specifiek bij aan de ontwikkeling van de externe rekeningen.

Het tekort op de goederenbalans daalde met 531 miljoen euro doordat de export meer toenam dan de import. Terwijl de uitvoer van goederen tot juni met 3,3% groeide tot 1,2 miljard euro, steeg de invoer met 1,4% tot 692 miljoen euro.

De dienstenbalans registreerde op zijn beurt een stijging van het overschot met 3,8 miljard euro, waarbij de ontwikkeling van de reis- en toerismesaldo meer dan de helft van de variatie rechtvaardigde met een stijging van 1,9 miljard euro. Het kapitaalsaldo steeg met 725 miljoen euro, "voornamelijk door de grotere ontvangst van investeringssteun en de grotere overdracht van koolstoflicenties", aldus de toezichthouder.

Wat betreft de financieringscapaciteit van de nationale economie, stelt de BdP dat de eerste helft resulteerde in een saldo op de financiële rekening van 2,8 miljard euro, als gevolg van de toename van de externe activa, die groter was dan de toename van de passiva.

Niet-ingezetenen

Meer specifiek stegen de externe activa met 6,6 miljard euro als gevolg van investeringen door overheden en banken in effecten uitgegeven door niet-ingezetenen, evenals de toename van leningen verstrekt door bedrijven aan niet-ingezeten entiteiten.

Aan de andere kant bedroegen de passiva 3,8 miljard euro, voornamelijk als gevolg van de toename van de deposito's van niet-ingezetenen bij nationale banken (8,1 miljard euro), die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de afname van de externe passiva van de centrale bank (-5,8 miljard euro).

Volgens de toezichthouder waren de sectoren die het meest bijdroegen aan de positieve verandering in de nettoactiva van Portugal ten opzichte van de rest van de wereld de centrale bank (6,9 miljard euro), de overheid (4,4 miljard euro ) en niet-monetaire financiële instellingen (1,5 miljard euro).

De overige financiële en monetaire instellingen en verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen lieten op hun beurt negatieve veranderingen in hun nettoactiva zien, van respectievelijk 8,9 miljard euro en 1,2 miljard euro.

In die zin is de externe nettoschuld van Portugal gedaald van 67,6% van het bbp (161,6 miljard euro) eind 2022 naar 61,4% (154,7 miljard euro) in het tweede kwartaal van 2023. "Dit is de laagste ratio sinds juni 2007", geeft de BdP aan.