Elokuussa investoinnit, jotka on kerätty investointitoiminnan oleskelulupaohjelman (ARI), joka tunnetaan myös nimellä kultainen viisumi, kautta, olivat yhteensä yli 32,8 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 12,5 prosentin laskua verrattuna samaan kuukauteen vuonna 2022 (37,5 miljoonaa euroa).

Tammikuun ja elokuun välisenä aikana kultaisen viisumin ohjelman kautta kerätyt investoinnit olivat yhteensä yli 493 miljoonaa euroa, mikä on 24 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Kultaisen viisumin kansalaisuuksien "top 5" -listaa johtavat Yhdysvaltojen kansalaiset, jotka saivat 12 kultaista viisumia, ja seuraavina ovat Kiina yhdeksällä ja Brasilia kahdeksalla. Kuusi kultaista viisumia myönnettiin myös Venäjän kansalaisille ja kuusi Turkille. Tarkastelujakson aikana 72 viisumia myönnettiin perheenyhdistetyille perheenjäsenille.

Ohjelman koko keston aikana - lokakuusta 2012 elokuuhun 2023 - myönnettiin 12 561 oleskelulupaa, joista Kiina johti 5 383:lla, Brasilia 1 246:lla, Yhdysvallat 741:llä, Turkki 603:lla ja Etelä-Afrikka 561:llä. Kokonaisinvestoinnit ovat yli 7 247 miljoonaa euroa, josta 6 401 miljoonaa euroa on tarkoitettu kiinteistöjen hankintaan (11 284 ARI-viisumia) ja 653 miljoonaa euroa kaupunkien kunnostamiseen (1 830 kultaista viisumia).

Pääomansiirtoja tehtiin 846 miljoonan euron arvosta, myönnettiin 1 255 viisumia ja työpaikkojen luominen johti 22 ARI:n myöntämiseen. Tähän mennessä viisumeja on myönnetty 20 241 perheenyhdistämiselle.

Heinäkuun 6. päivänä hyväksyttiin hallituksen esitys uusien oleskelulupien lakkauttamisesta asuntosijoituksia varten. Kultaisten viisumien peruuttamista koskeva sääntö oli yksi Mais Habitação -ohjelmaan sisältyneistä ehdotuksista, ja uuden lain voimaantulon myötä uusia kultaisten viisumien myöntämistä koskevia hakemuksia ei enää hyväksytä, mikä ei vaikuta mahdollisuuteen uusia jo myönnettyjä lupia.

Investointeihin liittyvien oleskelulupien myöntämistä ja uusimista koskevat hakemukset pysyvät voimassa, myös ne, jotka ovat lain voimaantulopäivänä "ennakkovalvontamenettelyjen kohteena kunnallisissa kamareissa".

Perheenyhdistämistä varten myönnettävien oleskelulupien myöntäminen tai uusiminen ei myöskään kuulu rajoituksen piiriin.