KTI perustettiin vuoden 2022 lopussa, ja sen tehtävänä oli tehdä strateginen ympäristöarviointi Lissabonin alueen lentoaseman laajentamisesta ja analysoida aluksi viisi vaihtoehtoa: Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém.

Kansalliseen rakennustekniikan laboratorioon(LNEC) professori Rosário Partidárion koordinoimana perustettu ryhmä päätti lisätä tutkimukseen vaihtoehdot Portela + Alcochete, Portela + Pegões/Vendas Novas, Rio Frio + Poceirão ja Pegões/Vendas Novas.

KTI:n työ ei sujunut ilman takaiskuja ja ristiriitoja, sillä ensinnäkin tarvittavien resurssien palkkaaminen viivästyi, mikä uhkasi joulukuun 31. päivää, joka oli määräaika päätelmien esittämiselle.

Poliittiset toimijat ja televisiokommentaattorit syyttivät CTI:tä myös avoimuuden puutteesta ja eturistiriidoista. He muistuttivat, että Rosário Partidário kuului LNEC:n ryhmään, joka osallistui tutkimukseen, jonka perusteella Alcochete hyväksyttiin parhaaksi sijoituspaikaksi vuonna 2008 José Sócratesin(PS) hallituksen aikana.

KTI, seurantakomitean puheenjohtaja, insinööri Carlos Mineiro Aires ja hallitus torjuivat nämä syytökset ja puolustivat tutkimuksen vakavuutta.

António Costan hallitus oli luvannut nopeaa poliittista päätöstä CTI:n päätelmien jälkeen, mutta Alcocheten johtoon huipentuneen työn alun ja lopun välissä PS:n johto "kaatui", ja parlamenttivaalit oli määrä järjestää maaliskuussa.

Lopullinen päätös pitäisi jättää äänestyksen tuloksena syntyvälle hallitukselle, vaikka muun muassa jotkut liike-elämän järjestöt puolustavat PS:n ja PSD:n välistä hallintosopimusta valinnan nopeuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että vaalien jälkeen ei ole enää paluuta yli 50 vuotta vanhaan ja jo useiden tutkimusten kohteena olleeseen asiaan.

Eri paikkakuntien tutkimiseen hyväksytystä mallista sovittiin PS:n hallituksen ja pääoppositiopuolueen kesken, mutta johtopäätösten esittelyn jälkeen PSD ilmoitti perustavansa sisäisen työryhmän analysoimaan aihetta.

CTI:n mukaan uuden lentokentän rakentaminen ei edellytä julkista rahoitusta, mutta koska lentokentän toimiluvan haltija suosii Montijoa, joka edellyttää pienempiä investointeja kuin Alcochete, jää nähtäväksi, millä keinoin hallitus pakottaa ANA:n toteuttamaan työt muualla.

ANA:n hallituksen puheenjohtaja José Luís Arnaut - joka on toiminut kahdesti ministerinä PSD:n johtamissa hallituksissa - torjui TVI:n haastattelussa sen, että Vinci tukisi Alcochetessa sijaitsevan uuden lentoaseman uusien kulkuväylien rakennuskustannuksia.

Infrastruktuurista vastaava valtiosihteeri Frederico Francisco huomautti, että ANA/Vinci ei päätä, mitä investointeja uuteen lentoasemaan tehdään, ja takasi, että PSD/CDS-PP-hallituksen ja ranskalaisen monikansallisen yrityksen vuonna 2012 allekirjoittamassa toimilupasopimuksessa on mekanismeja, joiden mukaan päätös kuuluu valtiolle.

Kaksi toteuttamiskelpoiseksi todettua vaihtoehtoa - Alcochete ja Vendas Novas yhdessä Humberto Delgadon kanssa, joista tulee myöhemmin yksi lentoasema - edellyttävät 8 258 miljoonan euron ja 8 170 miljoonan euron investointeja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit: - Lentoaseman rakentaminen: