Infarmed wijst erop dat er in Portugal geen gegevens over de commercialisering van medische hulpmiddelen door deze fabrikant zijn geïdentificeerd, maar beveelt aan de bovengenoemde hulpmiddelen niet aan te schaffen of te gebruiken, omdat er in het Europese Economische Gebied sprake is van vrij commercieel verkeer.

In een notitie op de website van Infarmed staat dat de bevoegde Duitse autoriteit bij de fabrikant Shantou T&K Medical equipment factory Co., Lda, een verbod heeft ingesteld op het in de handel brengen en verzamelen van medische hulpmiddelen voor klinisch gebruik, aangezien deze niet voldoen aan de eisen van Verordening (EU) nr. 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Als deze maskers in Portugal worden aangetroffen, moeten deze hulpmiddelen worden gemeld aan de afdeling Infarmed Health Products.