Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het einde van de overgangsperiode brengt nieuwe verplichtingen met zich mee in de fiscale betrekkingen van de belastingbetalers die daar wonen en inkomsten in Portugal hebben (zoals een verhuurde woning), en het antwoord op enkele vragen die dit proces met zich meebrengt, is te vinden in deze 'Online Help' van de Belasting- en Douaneautoriteit (TA).

Met deze nieuwe functie weet de belastingbetaler bijvoorbeeld dat hij verplicht is een fiscaal vertegenwoordiger in Portugal aan te wijzen.

Het is een feit dat belastingbetalers die buiten de Europese Economische Zone wonen, zoals sinds 1 januari van dit jaar met het Verenigd Koninkrijk het geval is, in Portugal een fiscaal vertegenwoordiger moeten hebben, en als zij aan het einde van de overgangsperiode al een Portugese NIF hadden en in het Verenigd Koninkrijk wonen, dan kan de benoeming van de fiscale vertegenwoordiger worden gedaan tot 30 juni 2021.

Opgemerkt moet worden dat het proces van het aanstellen van een belastingvertegenwoordiger elektronisch kan worden uitgevoerd op het portal das Finanças of persoonlijk bij een belastingkantoor.

Deze functie heeft ook een antwoord op verschillende fiscale situaties die zich kunnen voordoen voor inwoners van Portugal, namelijk wanneer zij een pensioen of andere inkomsten uit het Verenigd Koninkrijk ontvangen of over het brengen of verzenden van goederen van en naar dat land.

Als u geen antwoord op uw vragen kunt vinden in „Online Help”, kunt u naar de balie gaan waarvan de responstijd ongeveer drie werkdagen is.