Tijdens een videoconferentie met de pers van het EMA en toen hem werd gevraagd naar gevallen van bijwerkingen bij verschillende gebruikers die het Janssen-vaccin kregen toegediend in het Covid-19 Vaccinatiecentrum in Mafra, verzekerde het hoofd van het agentschap dat deze gevallen zorgvuldig zullen worden geanalyseerd, maar hij wees erop dat "het heel goed kan overeenkomen met een goed beschreven bijwerking", namelijk syncope of flauwvallen, vooral bij jonge mensen.

"Uiteraard volgen wij alle nieuwe veiligheidsinformatie over alle vaccins op de voet. Ik heb geen specifieke kennis van deze reeks gebeurtenissen in Portugal, maar uiteraard zullen wij deze in detail analyseren", aldus Georgy Genov.

Het hoofd farmacovigilantie van het EMA merkte vervolgens op dat "het niet ongewoon is bij jonge mensen om episoden van syncope of flauwvallen waar te nemen als bijwerking van vaccinatie.

"Dus het kan heel goed overeenkomen met een goed beschreven bijwerking, maar het is zeker iets waar we naar zullen kijken," zei hij.

Infarmed kondigde woensdag aan dat het een onderzoek instelt naar de kwaliteit van de Janssen-vaccins die beschikbaar werden gesteld in het Covid-19 vaccinatiecentrum in Mafra nadat gebruikers flauwvielen na te zijn gevaccineerd.

De nationale geneesmiddelenautoriteit legt uit dat de maatregelen komen "na de gevallen van bijwerkingen (syncope), gemeld met het Janssen-vaccin, in het vaccinatiecentrum van Mafra".

Volgens deze gezondheidsautoriteit zijn "tot dusver geen vermoedens van gebrekkige kwaliteit van deze partij gemeld in andere vaccinatiecentra waar het wordt gebruikt".

"Infarmed heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de resterende eenheden van het vaccin in die plaats van vaccinatie, alsmede deze partij te schorsen totdat de nodige onderzoeken zijn afgerond", kondigde hij aan.

"Gezien de schorsing van een partij vaccins van het merk Janssen (...) en de daaruit voortvloeiende vermindering van de beschikbaarheid van vaccins, is besloten de vaccinatie zonder aanstellingsmodaliteit onmiddellijk te schorsen", aldus een nota van de Task Force Vaccinatie

De Task Force Vaccinatie benadrukt dat de "vaccinatie zonder afspraak modaliteit "zo snel mogelijk" zal worden hervat.