Uit de studie, die is gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment, blijkt dat de verplaatsing van populaties van Europese sardines (Sardina pilchardus) zal worden aangedreven door de stijging van de zeewatertemperaturen en de interacties daarvan met het zoutgehalte en de oceaanstromingen.

"In het afgelopen decennium hebben de Iberische bestanden van deze soort zich op een laag niveau bevonden, maar in de afgelopen twee jaar hebben zij tekenen van herstel vertoond. Deze soort is echter bijzonder kwetsbaar voor klimaatschommelingen omdat het organismen zijn waarvan de lichaamstemperatuur wordt geregeld door de watertemperatuur en omdat ze hoge energie- en stofwisselingsvereisten hebben," schrijven de onderzoekers in een verklaring over de studie.

MARE-Ispa-onderzoeker en hoofdauteur van de studie André Lima voegt er ook aan toe dat, "rekening houdend met een scenario van hoge broeikasgasemissies in onze modellen", geschat wordt dat sardines "hun verspreiding met ongeveer 10% zullen uitbreiden, door de kust van Noorwegen te koloniseren - aangezien deze regio's in 2100 milieukenmerken zullen vertonen die gunstig zijn voor de soort".

De onderzoeker voegt eraan toe dat "ook kon worden vastgesteld dat de noordelijke Middellandse Zee, het Iberisch schiereiland en de Canarische Eilanden nog gunstiger milieus zullen worden, terwijl een groot deel van de Noordafrikaanse kust en de wateren van Ierland en het Verenigd Koninkrijk de voor sardines vereiste milieueisen zullen verliezen".

De coördinator van het SardiTemp-project, dat wordt gefinancierd door de Stichting voor Wetenschap en Technologie en door de Europese fondsen voor Regionale Ontwikkeling, Gonçalo Silva, onderstreept in hetzelfde communiqué dat het noodzakelijk is "deze resultaten met de nodige voorzichtigheid te interpreteren, omdat deze studie, ondanks een toename met ongeveer 10% van de verwachtingen ten aanzien van het verspreidingsgebied van volwassen exemplaren, niet ingaat op aspecten die verband houden met biomassa, de gebieden waar jonge vis zich voortplant en groeit, de visserij, naast andere factoren".

Voor de onderzoeker is inzicht in de effecten van de opwarming van de aarde "van fundamenteel belang voor een duurzaam beheer van de bestanden in de loop van de tijd en voor de vaststelling van nieuwe vangstgebieden voor deze hulpbron van groot cultureel en economisch belang op het Iberisch schiereiland".