Uit de analyse blijkt dat de "Covid-19-epidemie nog steeds een zeer hoge overdraagbaarheid heeft, met een stabiele tendens", aldus het Directoraat-generaal Volksgezondheid (DGS) en het Nationaal Instituut voor Gezondheid Doutor Ricardo Jorge (INSA), die adviseren om de epidemiologische surveillance en individuele beschermingsmaatregelen in risicogroepen, alsmede boostervaccinatie, te handhaven.

Minder sterfgevallen

Wat de specifieke mortaliteit van Covid-19 betreft, wordt een waarde van 25,1 sterfgevallen in 14 dagen per miljoen inwoners geregistreerd, wat een dalende tendens vertoont, maar nog steeds boven de drempel van 20,0 sterfgevallen ligt die door het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC) voor deze indicator is vastgesteld.

"De mortaliteit als gevolg van alle oorzaken ligt binnen de verwachte waarden voor de tijd van het jaar, wat wijst op een verminderd effect van de pandemie op de mortaliteit", aldus de gezondheidsautoriteit.