Als we meestal een positief gevoel van eigenwaarde hebben, zullen we waarschijnlijk dingen benaderen met de gedachte dat we een goed persoon zijn die liefde en steun verdient en grote dingen in het leven kan bereiken. Als we echter meestal een laag of negatief gevoel van eigenwaarde hebben, zullen we over het algemeen denken dat we niet goed in dingen zijn, geen liefde of steun verdienen, en dat situaties niet goed voor ons zullen uitpakken.

Tegenwoordig staan kinderen en jongeren onder grote druk, wat een negatieve invloed heeft op hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Problemen in verband met sociale media, pesten en cyberpesten, lichaamsbeeld, vroege seksualisering, academische verwachtingen, studieschulden, gezinsproblemen, geestelijk en lichamelijk misbruik, bendecultuur en wereldwijde bezorgdheid zijn slechts enkele van de complexe en moeilijke dingen waarmee veel jongeren proberen om te gaan.

De meeste kinderen krijgen te maken met een laag gevoel van eigenwaarde als ze door verschillende fasen of uitdagingen in hun leven gaan en velen zijn in staat om op te veren en verder te gaan, maar niet elk kind heeft natuurlijk de capaciteit om dit te doen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op 5-jarige leeftijd naar school ging. Ik was een verlegen kind en vond het moeilijk om met andere kinderen om te gaan. Ik had het gevoel dat ik niet zo goed was als zij en was altijd op mijn hoede voor nieuwe situaties waar ik geen controle over had. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik tijdens de eerste weken in deze vreemde omgeving, waarin ik met 20 andere kinderen in mijn klas moest omgaan, begon te stotteren. De school steunde me grotendeels en organiseerde regelmatig spraaklessen om dit probleem te verhelpen. Maar tegelijkertijd dwongen ze me om met mijn rechterhand te schrijven, ook al had ik meer vertrouwen in het gebruik van mijn linkerhand. Dit was in de jaren zestig, toen linkshandigheid als abnormaal werd beschouwd en veel linkshandigen, zoals ik, ook dat gevoel kregen.


Ondersteuning

Mijn punt is dus dat het van cruciaal belang is dat we onze jongeren steunen wanneer zich nieuwe situaties en veranderingen voordoen, zoals: het starten van een nieuwe school, verhuizing en verstoringen in het gezinsleven. Deze en vele andere factoren kunnen allemaal van invloed zijn op het zelfvertrouwen van een kind. Het goede nieuws is dat ze er met voortdurende steun van ouders en andere volwassenen, vooral leerkrachten en begeleiders, meestal wel doorheen komen. Ik kon in ieder geval veel beter omgaan met school en met het leven in het algemeen, toen ik ondersteunende leerkrachten/volwassenen om me heen had.

Het is ook belangrijk op te merken dat sommige kinderen al op zeer jonge leeftijd een laag gevoel van eigenwaarde hebben. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan hun persoonlijkheid of aan het feit dat ze als baby of peuter een onrustige tijd hebben doorgemaakt. Andere kinderen ontwikkelen een laag gevoel van eigenwaarde na een moeilijke periode, zoals een echtscheiding, een sterfgeval of na gepest of misbruikt te zijn, en kunnen zich niet meer herpakken. Tieners met een laag gevoel van eigenwaarde kunnen moeilijk omgaan met de druk van school (denk aan cijferlijsten, examens, enz.), leeftijdsgenoten en de maatschappij. Het zijn deze kinderen en jongeren met een laag gevoel van eigenwaarde die we goed in de gaten moeten houden, omdat ze meer risico lopen op depressie, angst, zelfbeschadiging en andere geestelijke gezondheidsproblemen als ze opgroeien. Als volwassenen zullen zij de ups en downs van het leven in het algemeen vaak moeilijker aankunnen.

Volgens de liefdadigheidsinstelling Young Minds Uk is veerkracht de sleutel tot het vergroten van het gevoel van eigenwaarde, dat ons in staat stelt om te gaan met de ups en downs van het leven. Volgens hen zijn er verschillende factoren die bepalen of een jongere in moeilijke tijden goed of minder goed met zichzelf kan omgaan.
Het is waarschijnlijker dat een kind in staat is "terug te veren" in de volgende omstandigheden:

- Heeft op jonge leeftijd een veilige hechting gehad-
- Heeft een duidelijk gevoel van identiteit
- Communiceert goed met anderen
- Kan doelen stellen en proberen die te bereiken
- Begrijpt hoe je problemen oplost
- Is in staat zelfstandig te denken en te handelen
- Kan omgaan met soms negatieve gedachten en gevoelens en die achter zich laten
- Wordt geliefd en gewaardeerd door familie en vrienden

Als u denkt dat uw kind een laag gevoel van eigenwaarde heeft, kijk dan op de 'Young Minds checklist van dingen die u kunt doen om een verschil te maken' op www.youngminds.org.uk.

Zelfvertrouwen

Als ik terugdenk aan mijn eigen kindertijd en vroege volwassenheid, wat mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen echt heeft geholpen, was de manier waarop mensen zoals leraren, opleiders en collega's op het werk zich gedroegen en reageerden op mijn eigen gedrag en emotionele toestand. Een lerares uit de bovenbouw nam me bijvoorbeeld onder haar hoede toen ze merkte dat ik moeite had om vrienden te maken en stelde me voor aan een paar leeftijdsgenoten van wie ze wist dat ze geen misbruik van mijn verlegenheid zouden maken. Toen ik haar hielp om een stapel boeken door het klaslokaal te brengen, zei ze niet: "Voorzichtig, laat ze niet vallen", zoals andere leerkrachten tegen ons zouden zeggen, maar gewoon: "Kun je alsjeblieft deze boeken uitdelen?" Ze had er vertrouwen in dat ik die taak goed zou uitvoeren, en daarom deed ik het ook goed. In mijn eerste baan schreeuwde mijn baas tegen me als ik een bepaalde taak niet goed uitvoerde. Ik was een brabbelend wrak tijdens die vroege leerperiode. Hij zag gewoon niet dat ik van schreeuwen in tranen uitbarstte en nog meer fouten ging maken. Gelukkig nam een collega, die een gevoelige moeder was voor haar eigen kinderen, me bij de hand, toonde me geduldig de taak die ik vervolgens briljant uitvoerde.


De geest van onze kinderen is als klei en wij kunnen hun ontwikkeling vorm geven op dezelfde manier als wij dat materiaal boetseren. Als wij onze liefde, begrip en steun kunnen tonen aan kinderen die in eerste instantie niet positief met hun leven omgaan, helpen wij hun geest en vervolgens hun leven op de meest positieve manier vorm te geven.

In mijn werk als Integratieve Counsellor gebruik ik verschillende technieken zoals hypnose en mindfulness om volwassenen te helpen problemen met zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde te overwinnen.

Als u, of u kent iemand anders die worstelt met deze problemen neem dan contact op via tel. 910 665 601 of stuur een email naar paul@naturaljokiflow.com