Volgens de bevindingen verwacht één op de tien mensen die aan de studie deelnamen dat de stijging van de kosten van levensonderhoud van invloed zal zijn op belangrijke momenten, zoals trouwen en kinderen krijgen, en verwacht bijna de helft (49%) dat hun hobby's en interesses buitenshuis negatief worden beïnvloed.

"De Portugezen tonen zich meer bezorgd over de klimaatverandering (78%) dan het wereldwijde gemiddelde van 37 landen die aan de studie deelnamen (56%)", aldus de informatie ook volgens NM.

De studie geeft ook aan dat "67% van de respondenten in Portugal vindt dat hun huis weerspiegelt wie ze zijn, een cijfer dat daalt tot 56% onder jongeren" en dat "de drie belangrijkste frustraties thuis verband houden met rommel (34%), huishoudelijk werk (30%) en geen buitenruimte hebben (27%)".