Enligt resultaten förväntar sig var tionde person som deltog i studien att ökningen av levnadskostnaderna kommer att påverka viktiga händelser, som att gifta sig och skaffa barn, och nästan hälften (49 %) förväntar sig att deras hobbyer och intressen utanför hemmet påverkas negativt.

"Portugiserna visar större oro för klimatförändringarna (78 %) än det globala genomsnittet av 37 länder som deltog i studien (56 %)", står det också i informationen enligt NM.

Studien visar också att "67 % av de tillfrågade i Portugal anser att deras hem speglar vem de är, en siffra som sjunker till 56 % bland unga människor" och att "de tre största frustrationerna i hemmet är relaterade till rörighet (34 %), att göra hushållsarbete (30 %) och att inte ha utrymme utomhus (27 %)".