De vaccinatiegraad tegen covid-19 en influenza "is hoog", volgens het laatste verslag over de epidemiologische situatie, van het directoraat-generaal Gezondheid (DGS), voor de week van 06-12 maart.

Volgens het document over de seizoensgebonden gezondheidsrespons, surveillance en monitoring is er een stabiele trend van epidemische griepactiviteit, met een overwicht van subtype A(H3) (82,8%).

Wat betreft de melding van gevallen van besmetting met SARS-CoV-2, dat de ziekte covid-19 veroorzaakt, is de trend stabiel gebleven, waarbij de Ómicron BA.5-variant overheerst.

Globaal gezien, zo staat ook in het document, daalden de gemelde nieuwe gevallen en sterfgevallen (respectievelijk -40% en -57%) in vergelijking met de vorige 28 dagen.

Het DGS-document geeft ook aan dat het aantal medische raadplegingen in de eerstelijnsgezondheidszorg van de nationale gezondheidszorg is gedaald in vergelijking met de voorgaande week.

Daarentegen nam het aandeel consulten voor het griepsyndroom toe en dat voor acute luchtweginfecties af.

In de week in kwestie zijn volgens hetzelfde overzicht de spoedgevallen in ziekenhuizen als gevolg van griep en infecties van de luchtwegen toegenomen. Op Intensive Care Units is de bezetting van bedden bestemd voor covid-19 afgenomen en het aandeel griepgevallen toegenomen.

"Sinds week 50 van 2022 is een dergelijk hoog aandeel niet meer geregistreerd", luidt het document.

De algemene sterfte was zoals verwacht op nationaal niveau en de specifieke sterfte door covid-19 vertoonde "een stabiele trend, onder de door het ECDC vastgestelde drempel", aldus het document.