Rokotuskattavuus covid-19:tä ja influenssaa vastaan "on korkea", todetaan terveysministeriön(DGS) viimeisimmässä epidemiologista tilannetta koskevassa raportissa, joka koskee viikkoa 6.-12. maaliskuuta.

Kausittaista terveydenhuoltoa, seurantaa ja valvontaa koskevan asiakirjan mukaan influenssaepidemian aktiivisuus on vakaa, ja A(H3)-alatyyppi on vallitseva (82,8 %).

SARS-CoV-2-tartuntatapausten ilmoitusten osalta, jotka aiheuttavat taudin covid-19, suuntaus pysyi vakaana ja Ómicron BA.5 -muunnos oli hallitseva.

Asiakirjassa mainitaan myös, että maailmanlaajuisesti ilmoitetut uudet tapaukset ja kuolemantapaukset vähenivät (-40 % ja -57 %) edelliseen 28 päivään verrattuna.

DGS-asiakirjassa todetaan myös, että kansallisen terveydenhuollon perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä väheni edelliseen viikkoon verrattuna.

Toisaalta influenssaoireyhtymään liittyvien konsultaatioiden osuus kasvoi ja akuuttien hengitystieinfektioiden osuus väheni.

Saman yhteenvedon mukaan kyseisellä viikolla influenssan ja hengitystieinfektioiden aiheuttamat sairaalahätätapaukset lisääntyivät. Teho-osastoilla covid-19-tautiin tarkoitettujen vuoteiden käyttöaste on laskenut ja influenssatapausten osuus on kasvanut.

"Viikon 50 jälkeen vuonna 2022 näin suurta osuutta ei ole kirjattu", asiakirjassa todetaan.

Kokonaiskuolleisuus oli kansallisella tasolla odotetun mukainen, ja covid-19:n aiheuttama erityiskuolleisuus osoitti asiakirjan mukaan "vakaata suuntausta, joka on alle ECDC:n asettaman kynnysarvon".