Zgodnie z raportem dotyczącym cen gazu płynnego (LPG) w butlach, regulator sprawdził w styczniu "w butli G26 propan [11 kilogramów (kg)] różnicę 8,4%, stanowiącą cenę ogłoszoną wyższą od ceny efektywnej o 2600 euro/butelkę", "w butli G110 propan [45 kg] różnicę 8.9%, co stanowi cenę zapowiedzianą wyższą od ceny efektywnej o 9,886 euro/butelkę" oraz "w butli G26 butan [13 kg] różnica 9,8%, co stanowi cenę zapowiedzianą wyższą od ceny efektywnej o 3,054 euro/butelkę".

ERSE oszacowała, że w styczniu średnia miesięczna cena (cena efektywna) butelkowanego LPG powinna spaść o 2,75% dla butli G26 propan, 3,12% dla butli G110 i 4,69% dla butli G26 butan, w porównaniu z grudniem, zgodnie z cenami międzynarodowymi.

Odzwierciedlając "tendencję spadkową cen na rynku międzynarodowym, efektywne ceny wynoszą 28,21 euro dla butli G26 propan, co stanowi spadek o 2,75% w porównaniu do efektywnej ceny z grudnia; 101,30 euro dla butli G110 propan, co stanowi spadek o 3,12% w porównaniu do efektywnej ceny z grudnia; 28,18 euro dla butli G26 butan, co stanowi spadek o 4,69% w porównaniu do efektywnej ceny z grudnia", wskazała ERSE, 19 stycznia.

W listopadzie i grudniu regulator obserwował już ceny wyższe od swoich szacunków, po interwencji na rynku, która ustaliła maksymalne ceny butli z propanem i butanem w typach T3 i T5, między 15 sierpnia a 30 października. "We wrześniu i październiku ogłoszone ceny były zgodne z cenami efektywnymi, co wynikało z interwencji regulacyjnej na rynku" - wskazała ERSE.

W połowie sierpnia rząd ponownie ustalił maksymalne ceny gazu w butlach, co miało już miejsce w czasie pandemii covid-19, przy czym ERSE wskazała na istnienie problemów strukturalnych na rynku, z cenami odbiegającymi od notowań międzynarodowych, uzasadniających ustalenie wartości maksymalnych. Rząd może ponownie ustalić ceny maksymalne, jeżeli regulator zasygnalizuje istnienie marż stanowiących nadużycie ze strony operatorów.

Jeśli chodzi o luty, odzwierciedlając "tendencję wzrostową cen na rynku międzynarodowym", regulator szacuje, że średnia miesięczna cena (cena efektywna) dla butelkowanego LPG wyniesie 29,40 euro dla butli G26 propan, co stanowi wzrost o 4,20% w porównaniu z efektywną ceną styczniową 106,136 euro dla butli G110 propan, co stanowi wzrost o 4,77%, oraz 29,03 euro dla butli G26 butan, co stanowi wzrost o 3,01%.