Enligt rapporten om priserna på gasol på flaska kontrollerade tillsynsmyndigheten i januari "en skillnad på 8,4 % för G26-propanflaskan [11 kg], vilket motsvarar ett tillkännagivet pris som är 2 600 euro/flaska högre än det effektiva priset", "en skillnad på 8 % för G110-propanflaskan [45 kg], vilket motsvarar ett tillkännagivet pris som är 2 600 euro/flaska högre än det effektiva priset", "en skillnad på 8 % för G110-propanflaskan [45 kg], vilket innebär en skillnad på 2 600 euro/flaska".9 %, vilket motsvarar ett annonserat pris som är högre än det effektiva priset med 9,886 euro/flaska" och "för G26 butanflaska [13 kg] en skillnad på 9,8 %, vilket motsvarar ett annonserat pris som är högre än det effektiva priset med 3,054 euro/flaska".

ERSE hade beräknat att det genomsnittliga månadspriset (effektivt pris) för gasol på flaska i januari skulle sjunka med 2,75 % för G26-propanflaskan, 3,12 % för G110-flaskan och 4,69 % för G26-butanflaskan, jämfört med december, i linje med de internationella priserna.

Med hänsyn till "den nedåtgående trenden i de internationella marknadspriserna är de effektiva priserna 28,21 euro för G26-propanflaskan, vilket motsvarar en minskning med 2,75 % jämfört med det effektiva priset i december, 101,30 euro för G110-propanflaskan, vilket motsvarar en minskning med 3,12 % jämfört med det effektiva priset i december, 28,18 euro för G26-butanflaskan, vilket motsvarar en minskning med 4,69 % jämfört med det effektiva priset i december", uppgav ERSE den 19 januari.

I november och december hade tillsynsmyndigheten redan observerat priser som var högre än dess uppskattning, efter interventionen på marknaden som fastställde maximipriser för propan- och butanflaskor av typerna T3 och T5 mellan den 15 augusti och den 30 oktober. "I september och oktober låg de tillkännagivna priserna i linje med de effektiva priserna, som ett resultat av regleringsinterventionen på marknaden", påpekade ERSE.

I mitten av augusti fastställde regeringen återigen maximipriser för flaskgas, vilket redan hade skett under pandemin med covid-19. ERSE påpekade att det fanns strukturella problem på marknaden, med priser som inte överensstämde med de internationella noteringarna, för att motivera fastställandet av maximivärden. Regeringen kan återigen fastställa maximipriser om tillsynsmyndigheten signalerar att det förekommer missbruk av marginaler från operatörernas sida.

När det gäller februari, som återspeglar "den stigande trenden i de internationella marknadspriserna", uppskattar tillsynsmyndigheten att det genomsnittliga månadspriset (effektivt pris) för gasol på flaska kommer att vara 29,40 euro för G26-propanflaskan, vilket motsvarar en ökning med 4,20 % jämfört med det effektiva priset i januari på 106,136 euro för G110-propanflaskan, vilket motsvarar en ökning med 4,77 %, och 29,03 euro för G26-butanflaskan, vilket motsvarar en ökning med 3,01 %.