W oświadczeniu organ wykonawczy wyjaśnia, że środek ten ma na celu modernizację sektora i reagowanie na potrzeby klientów.

"Proponowana ustawa zamierza z jednej strony wprowadzić reformy w działalności tego sektora, które pozwolą na skuteczną modernizację, a z drugiej strony odpowiedzieć na potrzeby konsumentów i społeczeństwa, na rozwój technologiczny i organizacyjny, a także na wyzwania środowiskowe związane ze zmianami klimatycznymi i dekarbonizacją".

Warto przypomnieć, że rząd odłożył na ten rok zmiany w ustawach szczególnych, które regulują działalność taksówek oraz TVDE - Indywidualny i odpłatny przewóz osób pojazdami nieoznakowanymi z platformy elektronicznej, np. Uber.

W lipcu 2020 roku władza wykonawcza stworzyła grupę roboczą złożoną z 13 podmiotów związanych z sektorem i transportem w celu modernizacji sektora taksówkowego, koncentrując się na kwotach, cyfryzacji i taryfach.

Raport grupy roboczej uznał, że taksówka jest usługą publiczną, odróżniając ją od innych specyficznych segmentów rynku transportu pasażerskiego w pojazdach lekkich.