Według informacji Ogólnopolskiej Federacji Oświaty(FNE), dziewięć organizacji związkowych zostanie przyjętych przez koordynatora i zastępcę koordynatora przedstawicielstwa w Lizbonie Komisji Europejskiej, którym przedstawią utrzymujące się nierówności.

"Szczególnie w odniesieniu do nauczycieli z umową na czas określony, ale także wśród nauczycieli kadry, z wyprzedzeniami w karierze zawodowej i w konkursach na staż nauczycieli" - podaje FNE.

Zajmą się też innymi kwestiami, takimi jak ograniczenia w prowadzeniu działalności związkowej - niektóre szkoły narzucają minimalne świadczenia, kiedy odbywają się spotkania związkowe - oraz prawo do strajku.

Związki zawodowe rozumieją, że jest miejsce na kroki, które mogą rozwinąć organy europejskie, choć uważają, że problemy, które dotyczą nauczycieli, muszą być rozwiązane przez organy władzy krajowej, czyli rząd i Zgromadzenie Republiki.

"Jeśli chodzi o Parlament Europejski, kontakty będą nawiązywane poprzez partie polityczne, które wybrały eurodeputowanych, i już zażądano spotkań od wszystkich z nich; spotkanie to ma na celu przekazanie Komisji Europejskiej różnych informacji, z prośbą o interwencję u rządu portugalskiego" - podaje FNE.

Dla związków zawodowych, ewentualne odwołanie się do europejskich organów prawnych będzie możliwe dopiero po wyczerpaniu organów krajowych, "z którymi rozwijają niezbędne działania, poprzez które starają się rozwiązać problemy związane z wyprzedzaniem kariery zawodowej, jak również zakwestionować nielegalne usługi minimalne, które zostały nałożone na nauczycieli w dniach strajku".