Partia uzasadnia zniesienie tych lotów "stosunkowo krótkimi odległościami" między trzema lotniskami i połączeniami kolejowymi o "tej samej jakości i prędkości". Oprócz zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych spowodowanej przez lotnictwo.

Sugestia ta jest częścią projektu rezolucji, który został już dostarczony do Zgromadzenia Republiki przez grupę parlamentarną BE w celu przedyskutowania i przegłosowania przez deputowanych. Blokujący Fabian Figueiredo, Joana Mortágua, Isabel Pires, José Soeiro i Mariana Mortágua wykluczyli z rekomendacji loty z międzynarodowym początkiem lub miejscem docelowym lub w regionach autonomicznych.

Deputowani proponują zatem, aby Zgromadzenie Republiki zaleciło rządowi "stopniowe i całkowite zastąpienie do 2026 r. połączeń krajowych między lotniskami w Porto i Lizbonie oraz między lotniskami w Lizbonie i Faro wzmocnionymi, szybkimi połączeniami kolejowymi i przystępnymi cenami". Wzywają również do "stopniowego i całkowitego zastąpienia do 2030 r. połączeń krajowych między lotniskami w Porto i Faro wzmocnionymi, szybkimi i przystępnymi cenowo połączeniami kolejowymi".

BE uważa, że "kolej musi być priorytetem i należy rozpocząć reorganizację, aby zastąpić, ograniczyć i ostatecznie zakazać połączeń lotniczych między tymi trzema lotniskami".