Partiet motiverar avskaffandet av dessa flygningar med de "relativt korta avstånden" mellan de tre flygplatserna och att järnvägsförbindelserna har "samma kvalitet och hastighet". Förutom att minska de globala utsläppen av växthusgaser som orsakas av luftfarten.

Detta förslag är en del av ett utkast till resolution som redan har levererats till republikens församling av BE-parlamentsgruppen för att diskuteras och röstas om av suppleanter. Blockerarna Fabian Figueiredo, Joana Mortágua, Isabel Pires, José Soeiro och Mariana Mortágua uteslöt flygningar med internationella ursprung eller destinationer eller i autonoma regioner från rekommendationen.

Ledamöterna föreslår därför att republikens församling rekommenderar regeringen att "fram till 2026 gradvis och fullständigt ersätta inrikesförbindelserna mellan flygplatserna i Porto och Lissabon, och mellan flygplatserna i Lissabon och Faro, med förstärkta, snabba järnvägsförbindelser och överkomliga priser". De kräver också att "inrikesförbindelserna mellan flygplatserna i Porto och Faro gradvis och helt ersätts, senast 2030, med förstärkta, snabba och prisvärda järnvägsförbindelser".

BE anser att "järnvägen måste prioriteras och en omorganisation måste inledas för att ersätta, minska och slutligen förbjuda flygförbindelserna mellan dessa tre flygplatser".