Według INE, dwa segmenty składające się na indeks odnotowały wzrost rok do roku w marcu, ale spowolniły w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Segment inżynierii lądowej i wodnej odnotował w marcu zmianę rok do roku na poziomie 4,2%, w porównaniu do 6,0% w lutym, podczas gdy budownictwo wzrosło o 2,3% rok do roku, w porównaniu do 3,8% w poprzednim miesiącu.

Pod względem wkładu w tempo zmian wskaźnika rok do roku, inżynieria lądowa i wodna stanowiła 1,6 punktu procentowego (2,3 w lutym), a budownictwo 1,4 punktu procentowego (2,3 w lutym).

Pod względem zmienności łańcuchowej wskaźnik produkcji budowlanej spadł o 0,5%, w wyniku spadków o 0,7% w budownictwie budowlanym i 0,2% w inżynierii lądowej i wodnej.

W marcu wskaźnik zatrudnienia w ujęciu rok do roku spowolnił o 0,4 punktu procentowego, do wzrostu o 2,6%, podczas gdy płace wzrosły o 9,2%, wobec 10,9% w lutym.

Miesięczna zmiana zatrudnienia wyniosła 0,3% (0,7% w marcu 2023 r.), podczas gdy zmiana wynagrodzeń wyniosła 5,0% (6,6% w tym samym miesiącu 2023 r.).