Măsurile urmăresc să ajute gospodăriile cu dificultăți financiare să facă față creșterii ratelor dobânzilor la împrumuturile pentru locuințe cu rată variabilă indexată la Euribor, precum și măsuri de sprijinire a închirierii.

„Guvernul este conștient de contextul geopolitic și geo-economic actual, care s-a tradus în cea mai mare rată a inflației din ultimii ani și, în consecință, creșterea costului vieții, aprobă un nou set de răspunsuri mai imediate care vizează abordarea impactului economic la care se face referire cu efecte directe asupra veniturilor gospodăriilor și accesului la locuință”, justifică Guvernul.

În ceea ce privește acestea, noul regim prevede că chiriașii cu venituri impozabile de până la 38.632 euro (a 6-a categorie IRS) și o rată de efort egală sau mai mare de 35% au dreptul la un sprijin lunar de până la 200 de euro, plătit până la 20 din fiecare lună, cu efect retroactiv de la 1 ianuarie și care va rămâne timp de cinci ani, până la sfârșitul anului 2028.

În ceea ce privește creditul, executivul explică faptul că măsurile vizează „atenuarea riscului de nerambursare” care rezultă din impactul creșterii indicilor de referință în contractele de credit, și anume în virtutea ratei de efort.

În acest context, se creează sprijin pentru debitorii contractelor de credit pentru achiziționarea sau construirea de locuințe proprii permanente, sub forma unei subvenții temporare a dobânzii atunci când indicele depășește un anumit prag.

În cele din urmă, regimul stabilește că, atunci când contractul de credit este destinat achiziționării sau construirii de locuințe permanente, banca trebuie să permită consumatorului să opteze pentru o modalitate variabilă, fixă sau mixtă a ratei dobânzii.

„Prin aceste măsuri, cu obiectivul concret de protejare a familiilor și creșterea venitului disponibil, realizarea planului național de garantare a locuințelor decente pentru toți este aprofundată”, susține executivul.