De maatregelen zijn bedoeld om huishoudens met financiële problemen te helpen het hoofd te bieden aan de stijging van de rente op woningkredieten met een variabele rente die aan de Euribor is geïndexeerd, alsmede maatregelen ter ondersteuning van het huren.

"De regering is zich bewust van de huidige geopolitieke en geo-economische context, die zich heeft vertaald in het hoogste inflatiepercentage van de afgelopen jaren en, bijgevolg, de stijging van de kosten van levensonderhoud, daarom keurt zij een nieuwe reeks meer onmiddellijke reacties goed die tot doel hebben de genoemde economische gevolgen aan te pakken met rechtstreekse gevolgen voor de inkomens van de huishoudens en de toegang tot huisvesting," rechtvaardigt de regering.

Wat deze betreft, bepaalt de nieuwe regeling dat huurders met een belastbaar inkomen tot 38.632 euro (6e belastingschijf) en een inspanning gelijk aan of groter dan 35% recht hebben op een maandelijkse steun van maximaal 200 euro, betaald tot de 20e van elke maand, met terugwerkende kracht sinds 1 januari en die gedurende vijf jaar zal blijven bestaan, tot eind 2028.

Wat het krediet betreft, legt de uitvoerende macht uit dat de maatregelen bedoeld zijn om "het risico van wanbetaling te beperken" als gevolg van de stijging van de referentie-indexen in kredietovereenkomsten, namelijk door de inspanningstarieven.

In dit verband wordt steun gecreëerd voor kredietnemers van kredietovereenkomsten voor de aankoop of bouw van permanente eigen woningen, in de vorm van een tijdelijke rentesubsidie wanneer de index een bepaalde drempel overschrijdt.

Ten slotte bepaalt de regeling dat, wanneer de kredietovereenkomst bestemd is voor de aankoop of bouw van permanente huisvesting, de bank de consument moet laten kiezen voor een variabele, vaste of gemengde rentemodaliteit.

"Door deze maatregelen, met de concrete doelstelling om gezinnen te beschermen en hun beschikbaar inkomen te verhogen, wordt de verwezenlijking van het nationale plan om iedereen een behoorlijke huisvesting te garanderen, verdiept", aldus de uitvoerende macht.