Заходи спрямовані на допомогу домогосподарствам, які мають фінансові труднощі, впоратися з підвищенням відсоткових ставок за житловими кредитами зі змінною ставкою, індексованою до Euribor, а також заходи з підтримки оренди житла.

"Уряд усвідомлює поточний геополітичний та геоекономічний контекст, який призвів до найвищого за останні роки рівня інфляції і, як наслідок, зростання вартості життя, ухвалює новий комплекс більш невідкладних заходів, спрямованих на подолання зазначених економічних наслідків, що мають прямий вплив на доходи домогосподарств та доступ до житла", - обґрунтовує уряд.

Зокрема, новий режим передбачає, що орендарі з оподатковуваним доходом до 38 632 євро (6-й податковий кронштейн IRS) і коефіцієнтом зусиль, що дорівнює або перевищує 35%, мають право на щомісячну підтримку в розмірі до 200 євро, яка виплачується до 20 числа кожного місяця, з ретроактивною дією з 1 січня і діятиме протягом п'яти років, до кінця 2028 року.

Що стосується кредитів, виконавчий директор пояснює, що заходи спрямовані на "пом'якшення ризику дефолту", що виникає внаслідок впливу підвищення базових індексів у кредитних угодах, а саме через коефіцієнт зусиль.

У цьому контексті створюється підтримка для позичальників кредитних договорів на придбання або будівництво постійного власного житла у вигляді тимчасової субсидії на сплату відсотків, коли індекс перевищує певний поріг.

Нарешті, режим визначає, що коли кредитний договір призначений для придбання або будівництва постійного житла, банк повинен дозволити споживачеві обрати плаваючу, фіксовану або змішану процентну ставку.

"Завдяки цим заходам, з конкретною метою захисту сімей та збільшення їхнього наявного доходу, поглиблюється реалізація національного плану гарантування гідного житла для всіх", - стверджує виконавча влада.