Detta har lett till att antalet utländska medborgare lagligen bosatta i Portugal har ökat till 634 000 i september, jämfört med 580 000 i slutet av 2019.