Premiärminister António Costa sade att Europeiska kommissionen har som mål att allt ska vara klart den 1 juni när det gäller den operativa verksamheten och att de olika länderna nu ska börja testa anslutningen och hur systemet fungerar. Målet är att certifikatet "ska träda i kraft den 1 juli" för att rädda sommarens turistsäsong.