I ett uttalande säger PJ att som en del av den landsomfattande operationen för att bekämpa olaglig streaming genomfördes 13 husrannsakningar, nio i hemmet och fyra utanför hemmet, och nio personer greps, sex män och tre kvinnor i åldrarna 35-55 år.

Utöver dessa gripna har ytterligare två åtalade personer konstituerats.

PJ uppgav att ett av gripandena skedde på bar gärning för innehav av flera typer av olagliga skjutvapen.

Under operationen beslagtogs enligt PJ olika bevismaterial, nämligen sex servrar och diverse annat datamaterial för att stödja kriminell verksamhet, saldot på bankkonton, cirka åtta tusen euro i kontanter och en bil.

"Utredningen inleddes 2019, efter att ha samlat in relevanta bevis för att avveckla denna kriminella struktur, som var inriktad på att dela olaglig tillgång till tv-innehåll genom tjänsten 'streaming' via IPTV", hänvisas till i noten.

PJ säger att de misstänkta främjade villkorad tillgång till tv-tjänster på internet, tog emot fasta belopp från hundratals abonnenter och gjorde betydande vinster från denna olagliga verksamhet.

Den skada som åsamkats teleoperatören, som äger sändningsrättigheterna, uppskattas till cirka en halv miljon euro.

De gripna kommer att överlämnas till de rättsliga myndigheterna för att de ska kunna tillämpa tvångsåtgärder.

I utredningen deltog PJ, genom den nationella enheten för bekämpning av cyberbrottslighet och teknisk brottslighet, med stöd av det norra direktoratet, det södra direktoratet, den lokala enheten i Évora, enheten för teknisk och datorkriminalteknik och även GNR:s specialoperationskår, i en utredning som leddes av utrednings- och åklagarmyndigheten i Sintra.