Källan uppgav att fången hade 38 block av hasch i sin kropp som vägde cirka 420 gram.

Som svar till Lusa bekräftade generaldirektoratet för återanpassning och fängelsetjänster (DGRSP) fallet och förklarade att "som en del av det dagliga arbetet med att förebygga och bekämpa införsel och cirkulation av olagliga produkter och varor i fängelsesammanhang" fanns det en misstanke om att en fånge, vid tidpunkten för återvändandet till Alcoentre, "skulle kunna försöka införa drogen i Alcoentre-fängelset".

Enligt DGRSP fördes fången till sjukhus för "undersökningar som bekräftade misstankarna och det fanns ett kliniskt behov av kirurgiskt ingrepp för att utvinna produkter som antas vara narkotika".

DGRSP uppger att "den produkt som avlägsnats från fångens kropp har skickats till kriminalpolisens laboratorium och att ärendet har hänskjutits till domstol", utan att bekräfta att det rör sig om hasch. DGRSP uppger också att fången är kliniskt frisk och återhämtar sig efter en operation.