Enligt den preliminära balanseringen av den andra sessionen av den XIV:e lagstiftande församlingen, som offentliggjorts av republikens församling, har antalet lagstiftningsinitiativ minskat jämfört med den första sessionen - då med 530 lagförslag - men antalet nya lagar är ett rekord under de senaste åren.

Bland de 82 lagar som kom ut från republikens församling under den pågående lagstiftande sessionen finns fyra organiska lagar och fem lagar som har sitt ursprung i godkända parlamentariska utvärderingar.

Av de 462 lagstiftningsinitiativ som kom in till parlamentet var 412 lagförslag från partierna och 50 lagförslag från regeringen.

Av den uppsättning lagförslag som behandlades under den andra lagstiftande sessionen (som inkluderar vissa som överförts från tidigare sessioner) godkändes dock endast 16 procent, mot 64 procent av lagförslagen, enligt den statistiska rapporten.
År 2016 lade de partier som är representerade i parlamentet fram 317 initiativ, 361 år 2017, 417 år 2018, 317 år 2019 och 478 år 2020.

När det gäller resolutioner (utan laga kraft) som partierna lade fram steg antalet återigen kraftigt, från 587 under den första sessionen till 802 under den andra.

Utöver dessa fanns det 15 förslag till regeringsresolutioner, och totalt kom 248 resolutioner från republikens församling under den andra sessionen, vilket är mer än tre gånger så mycket som de 72 rekommendationer som producerades under den nuvarande mandatperiodens första år. Resolutioner har inget rättsligt värde och är i de flesta fall rekommendationer till regeringen.