Vi måste hitta ett sätt att vara mycket snabba och pragmatiska och ta oss igenom en del byråkrati med respekt för lagen", sade Pedro Calado från koalitionen Funchal Semper à Frente (PSD/CDS-PP) i slutet av det första mötet med den nya kommunledningen.

Borgmästaren betonade att de projekt som finansieras av PRR måste vara avslutade senast 2026, så det är viktigt att "effektivisera alla förfaranden" på stadsplaneringsavdelningarna i stadsfullmäktige och den regionala regeringen, som också ingår i koalitionen PSD/CDS-PP.

Pedro Calado påpekade dock att misslyckandet med statsbudgeten för 2022 kan "skapa vissa hinder", när det gäller tilldelningen av stora arbeten.

"Vi kan här tala om en försening på tre eller fyra månader i inledningen av processer och allt detta bidrar till att maskinen fastnar lite", varnade han.