För PSD:s ordförande skulle det vara enklare för staten att sänka skatten på oljeprodukter (ISP) när oljepriset är högt och sedan höja den när oljepriset sjunker.

"Varför behöver ni blanda in skattebetalarna i denna röra? Jag tror att regeringen gör detta för att vara så förvirrande att skattebetalarna till slut inte gör någonting och betalar skatten", sade han.

På frågan om han skulle åta sig att minska ISP om PSD skulle bli regering var Rio försiktig.

"Om PSD blir regering kan den säkert räkna med målet att minska skattebördan, på produktskatter", sade han.

AUTOvoucher, som skapades som ett sätt att mildra ökningen av bränslepriserna, innebär att privata konsumenter via ett bankkonto får ett stöd på 10 cent per liter bränsle upp till en gräns på 50 liter per månad.