Kommunen rapporterar att 1 174 bon upptäcktes, varav 269 förstördes genom bränning och 528 inokulerades med insekticid.
Från och med augusti 2021 antogs en ny metod för ingrepp i bon, som genomfördes genom applicering av insekticid och man övergav bränningsprocessen.
"Det var möjligt att öka kapaciteten, hastigheten och effektiviteten i ingreppen och att motsvara mängden av meddelanden om bon", står det i informationen från kommunen.
Fram till slutet av januari, tillägger man, är plattformen för rapportering av asiatiska getingbonbon tillfälligt stängd, men insatsgrupperna förblir operativa, "för fall av brådskande lösningar".
De första tecknen på artens närvaro i Portugal dök upp 2011, men situationen förvärrades bara från och med slutet av året därpå.
Vespa velutina är en asiatisk art med ett naturligt utbredningsområde i tropiska och subtropiska regioner från norra Indien till östra Kina, Indokina och den indonesiska arkipelagen.