"Det är sant att det verkar finnas problem i Portugal när det gäller att utfärda intyg efter att en boosterdos har givits. Våra experter är i kontakt med de portugisiska myndigheterna", sade en officiell källa inom gemenskapsledningen i ett skriftligt svar till Lusa.

Informationen kommer efter klagomål från användare som sedan slutet av december förra året inte har kunnat få tillgång till det intyg som styrker att en boosterdos har administrerats efter en första serie vaccinationer mot kovid-19 (två doser), i enlighet med EU-reglerna.

Det handlar om EU:s digitala certifikat som bevisar att SARS-CoV-2-viruset har testats (negativt), vaccinerats eller återställts, och som trädde i kraft i unionen i början av juli förra året.

I slutet av december 2021 meddelade Europeiska kommissionen att EU:s digitala Covid-19-certifikat nu kommer att innehålla information om boosterdoser av vacciner, samt att det är giltigt i nio månader för resor inom gemenskapen. Denna sista åtgärd träder i kraft först i början av februari.

"Booster-doserna ska visas på följande sätt: 3/3 för en boosterdos efter en primär vaccinationsserie med två doser; 2/1 för en boosterdos efter en enstaka vaccinationsdos eller en dos av ett vaccin med två doser som ges till en återställd person.

Enligt Europeiska kommissionens källa kommer det också att vara upp till medlemsstaterna att "tillämpa kodningsreglerna och korrigera intygen om de har kodats på ett annat sätt", och allt ska vara klart den 1 februari.

Detta intyg skapades för att underlätta den fria rörligheten under pandemin, men tillförlitliga uppgifter om hur länge människor skulle vara skyddade efter vaccination med de två doserna fanns ännu inte tillgängliga vid den tidpunkten, så därför fastställdes inga tidsfrister för godkännandeperioden, med undantag för återställningsintyg, eftersom det är upp till medlemsstaterna att definiera fram till när de ska acceptera de intyg som rör vaccinering i samband med resor.

I de nya reglerna fastställs en acceptansperiod på nio månader (från den senaste vaccinationen), eftersom vaccinskyddet tycks minska med tiden.

Uppgifter från Bryssel visar att 1,17 miljarder intyg hittills har utfärdats i EU, i totalt 60 länder och territorier från de fem kontinenter som redan har anslutit sig till systemet.

Detta gratispass fungerar på samma sätt som ett boardingkort för resor, med en QR-kod som lätt kan läsas av elektroniska apparater och som finns på medborgarens nationella språk och på engelska.

Det skapades ursprungligen för att underlätta den fria rörligheten inom samhället, men länder som Portugal och andra har utökat användningen för verifiering i sociala sammanhang som evenemang och inrättningar.