"Bostäder var den främsta sektorn inom fastighetsbranschen under 2021 och överträffade alla tidigare aktivitetsnivåer", säger JLL i en rapport från ECO. Förra året uppskattar JLL att 190 000 bostäder såldes, 18 procent mer än 2020 och 12 procent mer än 2019 (som hade varit ett rekordår för den nationella bostadsmarknaden).

Av de 190 000 sålda bostäderna såldes 89 procent till inhemska köpare och cirka 11 procent till utländska köpare. "De starka fundamentala marknadsförhållandena bör fortsätta under 2022, med ett nytt år med hög aktivitet som väntas", säger konsulten och konstaterar att förändringar i systemet med guldvisum inte bör få negativa konsekvenser för marknaden, "eftersom Portugal redan är en erkänd bostadsdestination utomlands".

Trots denna goda utveckling kvarstår problemet med brist på utbud. Joana Fonseca, ansvarig för forskning på JLL, konstaterar att bostadsbeståndet "har ökat med endast 1,9 procent under det senaste decenniet, vilket motsvarar cirka 108 500 bostäder, det vill säga mindre än vad som såldes i år".

Pedro Lancastre, vd för JLL Portugal, varnar också för de hinder som kvarstår på bostadsmarknaden, nämligen "långsamheten och byråkratin i tillståndsprocesserna". Tjänstemannen konstaterar att det genomsnittliga antalet bostäder som beviljats tillstånd i Portugal under det senaste decenniet var 70 procent lägre än under det föregående decenniet (2001-2011).

En annan begränsning är den kraftiga ökningen av byggkostnaderna, vilket påverkar affärsplanerna och slutanvändarnas prissättning. De senaste uppgifterna visade att byggkostnaderna ökade med 7,4 procent bara under det senaste året. Konsulten varnar för att det är brådskande att "hantera dessa begränsningar så att utbudet kan skapas snabbt och svara mot landets behov".


Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson