Eurobarometerundersökningen från hösten 2021, som Europaparlamentet lanserade mitt under mandatperioden och fortfarande i samband med Covid-19-pandemin, visar att folkhälsan är den fråga som EU-medborgarna anser bör prioriteras av Europaparlamentet (42 %), följt av kampen mot fattigdom och social utslagning (40 %) och kampen mot klimatförändringarna (39 %).

I Portugal uppgår dock andelen svarande som väljer folkhälsa som högsta politiska prioritet till 72 %, en siffra som ligger 30 procentenheter över EU-genomsnittet och som lämnar andra och tredje landet, Cypern, på stort avstånd (61 %) och Spanien (60 %).

Eftersom de tillfrågade kan välja högst fyra prioriteringar väljer portugiserna som nästa prioriteringar kampen mot fattigdom och social utestängning (61 %) och stöd till ekonomin och skapandet av arbetstillfällen (60 %), medan kampen mot klimatförändringarna kommer på fjärde plats (41 %).

Denna hösts "Eurobarometer" från Europaparlamentet genomfördes mellan den 1 november och den 2 december 2021 i de 27 EU-medlemsstaterna, med totalt 26 510 intervjuer och 1 004 personer som tillfrågades i Portugal.

EU-resultaten är viktade i förhållande till befolkningsstorleken i varje land.