"Det som föreskrivs i programmet är att man kommer att utvärdera den omvandling som genomfördes inom ramen för CCDR:s [kommissioner för samordning och regional utveckling] under den senaste mandatperioden och i detta sammanhang inleda en dialog som kommer att kulminera i en folkomröstning om regionalisering, som förutspåtts. Först en utvärdering av vägen mot decentralisering och stärkande av CCDR och deras demokratiska legitimitet, och sedan lanseringen av en nationell debatt och en folkomröstning om regionalisering", sammanfattade ministern för ordförandeskapet, Mariana Vieira da Silva, vid en presskonferens i Lissabon.

I dokumentet understryker hon att regeringen "anser att det är viktigt att fördjupa den statliga reformprocessen genom att inrätta ett styrelseskick som bygger på subsidiaritetsprincipen".

Efter den "största decentraliseringsprocessen av befogenheter under de senaste decennierna" och efter att "demokratiseringen av de centrala regionala utvecklingsregionerna har genomförts", med val av borgmästare till deras ledare, har regeringen för avsikt att "på ett lugnt och ansvarsfullt sätt inleda debatten om regionaliseringsprocessen under de kommande åren, med målet att hålla en ny folkomröstning i frågan 2024".