Enligt en rapport från Público leder Roman Abramovich styrelsen för Federation of Jewish Communities of Russia (FCJR), det organ som intygade att han är sefardisk, vilket gjorde att han kunde garantera naturalisering som portugis. Den ryske miljonärens engagemang är dock inte begränsat till de ryska judiska församlingarna, eftersom Abramovitj också har gjort stora donationer till judiska institutioner runt om i världen.

Tidningen skriver att förutom donationer till ryska judiska församlingar beräknas han under de senaste två decennierna ha donerat omkring 500 miljoner euro till judiska institutioner fördelade över Ryssland och Israel samt i USA, Storbritannien, Litauen och Portugal.