Den torra vintern innebar att det nationella elbolagets vattenkraftsproduktion sjönk betydligt under de första tre månaderna i år, en period då grossistpriset på el var det "högsta som någonsin registrerats", enligt ett marknadsutlåtande.