Undersökningen om "anställningsbarhet inom tandvården" har främjats av OMD:s råd för unga tandläkare bland de 4 745 tandläkare under 35 år som är registrerade hos organisationen.

Enligt undersökningen, som Lusa fick tillgång till, uppskattar man att omkring 900 unga tandläkare arbetar utomlands (16,1 %), att 10,8 % har begärt att få sin registrering hos OMD uppskjuten, att 13,8 % har emigrerat när de avslutade utbildningen och att nästan 40 % har emigrerat inom ett och upp till två år efter det att utbildningen avslutades.

Bättre inkomster

När det gäller skälen till att de emigrerade, anger 86,2 % att de sökte bättre inkomster, 71,6 % bättre livskvalitet och 66,4 % en större uppskattning av yrket bland befolkningen, "tre faktorer som är negativt förknippade med yrket i Portugal", framhåller studien.

Omkring 40 % av de yrkesverksamma planerar inte att återvända till Portugal, ett alternativ som motiveras av löneskillnaderna (nästan hälften tjänar mer än 5 000 euro netto per månad) och av stabiliteten i arbetet.

I Portugal har 53 procent en bruttomånadsinkomst på mindre än 1 500 euro, vilket innebär att hälften får mindre än 1 000 euro netto per månad.

"Låga inkomster kan motiveras av instabila kontraktsförhållanden (gröna kvitton)", står det i studien, där man understryker att de som har ett arbetskontrakt oftare tjänar mellan 1 000 och 1 500 euro i månaden.