I rapporten om Portugal, inom ramen för den utvärdering som görs inom ramen för den europeiska planeringsterminen, uppmärksammar Europeiska kommissionen den ökande vikten av antalet offentliganställda under de senaste åren, "vilket har lett till en permanent ökning av de offentliga utgifterna".

Som ett resultat av detta "översteg Portugals utgifter för löner i den offentliga sektorn med 1,3 procentenheter genomsnittet i Europeiska unionen år 2021 (11,8 procent av BNP i Portugal, vilket kan jämföras med 10,5 procent i unionen)".

Bryssel noterar att antalet statstjänstemän i Portugal "nådde sin högsta nivå under fjärde kvartalet 2021", och de senaste uppgifterna från generaldirektoratet för offentlig förvaltning och sysselsättning (DGAEP) visar att antalet fortsatte att öka i början av detta år.

Enligt DGAEP:s statistik uppgick antalet anställda inom den offentliga sektorn den 31 mars 2022 till 741 288 personer, vilket är 15 800 fler än under samma period föregående år.

Europeiska kommissionen efterlyser en "rationalisering av utgifterna och antalet statsanställda" för att upprätthålla ett effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster.

Dessutom varnar Bryssel för den "stora utmaning" som de åldrande statsanställda utgör, och påminner om att Portugal "har en av de högsta andelarna lärare över 50 år i Europeiska unionen".

Enligt Bryssel kommer befolkningens åldrande i allmänhet att leda till en större efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal, medan en minskning av antalet barn i skolåldern bör "leda till en lägre efterfrågan på utbildningstjänster".