Han blev prästvigd och gick sedan med i franciskanerna. Han kom till Italien genom en ödets nyck efter att ha hamnat utanför kursen när han återvände från Marocko till Portugal.

Han var känd som en stor predikant. Antonius hade en psalmbok som var viktig för honom. Den försvann och han bad för att den skulle komma tillbaka. Den unga novisen som hade lämnat orden med boken fick en impuls att lämna tillbaka boken och återvända till orden.

Att be till den helige Antonius om förlorade saker kan spåras tillbaka till denna händelse. Flera legender är knutna till den helige Antonius, bland annat att han "predikade för fisken". Anthony blev sjuk och dog den 13 juni 1231. Han var 35 år gammal. Han vördas i den anglikanska och katolska kyrkan. Han är skyddshelgon för Lissabon, Peru, Brasilien, förlorade saker och förlorade själar för att nämna några.